Privacybeleid

Het is normaal dat u veel waarde hecht aan de manier waarop uw gegevens worden verkregen, gebruikt en gedeeld.

Dit privacybeleid (het “Beleid”) illustreert de toewijding van Costume Car – onder nummer BE en met kantoren gevestigd in MOESKROEN – als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de eerbiediging van de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van zijn gebruikers en klanten.

Dit privacybeleid (het “Beleid”) is opgesteld om u te informeren over de praktijken en voorwaarden waaronder Costume Car uw persoonsgegevens (de “Gegevens”) verzamelt, gebruikt en bewaart.

U vindt hier de verschillende Gegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken of die u aan ons kunt verstrekken wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt.

Gezien de constante evolutie van wetten en regelgeving op het gebied van technologie en de bescherming van persoonsgegevens, is het waarschijnlijk dat dit Beleid zal worden bijgewerkt.

Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van deze site, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen. Als een van de bepalingen van dit Beleid ongeldig of in strijd met de regelgeving wordt verklaard, wordt deze geacht niet geschreven te zijn, maar dit zal niet leiden tot de nietigheid van de andere bepalingen van dit Beleid.

Dit Beleid is van toepassing op de Gegevens die worden verzameld:

Het is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld door derden of via door hen beheerde sites, inclusief via applicaties of inhoud (inclusief advertenties) die de gebruiker naar de sites doorverwijzen.

Wij danken u voor het zorgvuldig lezen van het Beleid om duidelijk inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens en wij informeren u dat het raadplegen en/of gebruiken van onze Sites noodzakelijkerwijs de acceptatie van dit Beleid inhoudt. Indien u niet instemt met dit Beleid, nodigen wij u uit onze site niet te gebruiken. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de aan Costume Car verstrekte Gegevens volledig, nauwkeurig en actueel zijn.

1. Gegevensverzameling

Tijdens een bezoek aan de site https://www.costume-car.com zonder registratie (zoals inloggen of andere) op een beveiligde locatie, verzamelt Costume Car geen persoonlijke gegevens. Wij verzamelen alleen informatie wanneer u zich registreert op onze site, inlogt op uw account, een aankoop doet, deelneemt aan een wedstrijd en/of wanneer u uitlogt.

Costume Car kan bepaalde informatie registreren voor statistische, administratieve of verbeteringsdoeleinden van de site, zonder dat deze gegevens persoonlijke informatie of de identificatie van een individuele bezoeker onthullen.

Samengevat, kunnen wij de volgende Gegevens verzamelen:

Wanneer u op deze verschillende manieren contact met ons opneemt, wordt er een kopie van uw correspondentie met Costume Car, inclusief e-mailadressen, gemaakt en gearchiveerd.

Costume Car verzamelt ook indirect uw gegevens door middel van cookies/trackers. We nodigen u uit om ons Cookiebeleid te raadplegen, dat bedoeld is om u te helpen deze technologieën beter te begrijpen en het gebruik ervan op onze websites en binnen onze diensten, applicaties en tools.

2. Gebruik van gegevens

Alle informatie die we van u verzamelen kan worden gebruikt voor:

3. Privacy van gegevens

We zijn de enige eigenaars van de informatie die op deze site wordt verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, geruild, overgedragen of verstrekt aan andere bedrijven om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, behalve wat nodig is om te voldoen aan een verzoek en/of een transactie, zoals bijvoorbeeld om een bestelling te verzenden.

4. De bewaartermijn van gegevens

De bewaartermijn van de gegevens die Costume Car verzamelt, varieert afhankelijk van de aard en het doel van de verzameling, evenals eventuele wettelijke verplichtingen. Voor nieuwsbriefinschrijvingen worden e-mailadressen bewaard tot ze worden uitgeschreven.

Wanneer u contact opneemt met Costume Car via verschillende formulieren, e-mail of telefonisch, worden uw gegevens maximaal vijf (5) jaar bewaard na het laatste contact. Gegevens met betrekking tot uw gebruikersaccount worden gedurende tien (10) jaar bewaard na de aankoopdatum, terwijl andere gegevens gedurende vijf (5) jaar worden bewaard na deactivering van uw account. Creditcardgegevens worden gedurende dertien (13) maanden bewaard na de transactiedatum voor eventuele betwistingen.

Voor gegevens verzameld via cookies of trackers geldt een bewaartermijn van maximaal zes (6) maanden voor cookies die de bezoekersaantallen meten en maximaal dertien (13) maanden voor andere cookies. Na deze periodes worden uw gegevens geanonimiseerd voor uitsluitend statistische doeleinden.

5. Bescherming van persoonsgegevens

We implementeren een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. We gebruiken geavanceerde encryptietechnologie om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen. We beschermen ook uw informatie offline. Alleen medewerkers die specifieke taken moeten uitvoeren (zoals facturering of klantenservice) hebben toegang tot identificeerbare persoonlijke informatie. De computers en servers die worden gebruikt om identificeerbare persoonlijke informatie op te slaan, worden in een beveiligde omgeving bewaard..

6. Wat zijn uw rechten ?

Conform de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hebben gebruikers van wie gegevens zijn verzameld het recht om deze gegevens in te zien, om correcties te vragen, of indien nodig, om ze te laten verwijderen.

Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek per e-mail te sturen naar het volgende adres: [e-mailadres].

Costume Car

7700 Mouscron
Tél. : +32 (0) 477 68 60 63
E-mail :

Klachten over schendingen van de Belgische regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het adres commission@privacycommission.be.

7. Het delen met derden

We verkopen, ruilen en versturen uw identificeerbare persoonlijke informatie niet aan derden. Dit omvat echter niet vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het exploiteren van onze website of bij het uitvoeren van onze activiteiten, op voorwaarde dat deze partijen akkoord gaan om deze informatie vertrouwelijk te houden.

We zijn van mening dat het noodzakelijk is om informatie te delen om onderzoek te doen, fraude te voorkomen of maatregelen te nemen met betrekking tot vermeende illegale activiteiten, bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden, of wanneer de wet ons daartoe verplicht.

Niet-persoonlijke informatie kan echter worden verstrekt aan andere partijen voor marketing, reclame of andere doeleinden.

8. Cookies en andere trackers

Een “cookie” is een klein bestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt of een advertentie bekijkt. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren door u diensten of aanbiedingen aan te bieden die overeenkomen met uw interesses. U kunt op elk moment het gebruik ervan weigeren door uw internetbrowser te configureren. De aard en het doel van de cookies die door de website worden gebruikt, worden hieronder beschreven. Sommige cookies zijn nodig voor bepaalde technische functies van de website en worden alleen voor een beperkte periode opgeslagen.

De soorten cookies die worden gebruikt

Het beheer van cookies

Om de installatie van cookies te accepteren of te weigeren, moet u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen. Aangezien de configuratie van elke browser anders is, wordt deze beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u zal laten zien hoe u uw voorkeuren voor cookies kunt wijzigen.

U kunt ze als volgt uitschakelen:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Gelieve er rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies de navigatie moeilijker, of zelfs onmogelijk kan maken.

9. Uitschrijven

We gebruiken het e-mailadres dat u verstrekt om u informatie en updates te sturen over uw bestelling, af en toe bedrijfsnieuws, informatie over gerelateerde producten, enz. Als u op elk moment wilt uitschrijven en geen e-mails meer wilt ontvangen, bevatten alle e-mails gedetailleerde instructies om uit te schrijven onderaan de e-mail.

10. Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.

11. Realisatie en hosting van de website

De website van Costume Car is ontwikkeld door:

ROBUSMEDIA

De website wordt gehost bij: